Kontakt

Ako niste pronašli tip investicione nekretnine koju tražite, kontaktirajte nas za širi spektar opcija. Imamo poznavanje tržišta i pristup većem broju investicionih nekretnina koje će zadovoljiti Vaše potrebe.

SEECAP Investicione nekretnine

Telefon

+381 11 36 35 935

Mobil/Viber/Telegram, WhatsApp

+381 63 377 960

E-mail:

[email protected] [email protected]

Sedište

Palata Jadran
Nemanjina 4
11040 Beograd
Srbija