Uputstvo za posetioce web sajta

Sledeći Uslovi korišćenja („Uslovi“) se primenjuju na posetioce i korisnike ovog web sajta, SEECAP Investicione nekretnine („SIN“) i sve povezane web sajtove, aplikacije i usluge koje nudi SEECAP Konsalting doo („SEECAP“ ). Za potrebe ovih Uslova, osoba koja pristupa, pretražuje ili na drugi način koristi SIN i/ili druge povezane web sajtove ili usluge („Usluge“) naziva se „Korisnikom“.

Korišćenjem ovog web sajta i Usluga, svi Korisnici pristaju na ove Uslove i na sva ažuriranja tih Uslova, koja se mogu desiti po diskrecionom nahođenju SEECAP-a. SIN će u svakom trenutku odražavati najnoviju verziju ovih Uslova i bilo koje druge politike SEECAP-a koje se odnose na SIN ili Usluge. U slučaju da se bilo koji Korisnik ne slaže sa ovim Uslovima ili bilo kojim drugim uslovima korišćenja, korisnik može da prestane da koristi SIN.

KORIŠĆENJE SAJTA SIN

Usluge koje se nude na SIN-u dostupne su samo korisnicima koji imaju kapacitet i ovlašćenje da sklapaju pravno obavezujuće ugovore. Korišćenjem SIN-a, Korisnik izjavljuje da (i) ima više od osamnaest (18) godina i (ii) da ima ovlašćenje i kapacitet da sklapa pravno obavezujuće ugovore.

PRISTUP SIN-U

Da bi koristili određene usluge koje se pružaju na SIN-u, korisnici će morati da se registruju i kreiraju nalog. Svaki Korisnik je saglasan da daje samo istinite i tačne informacije prilikom registracije i kreiranja naloga.

Za korišćenje SIN-a korisnik će dati informacije ili dostaviti dokumentaciju. Svaki korisnik je isključivo odgovoran za svoje podneske i njihov sadržaj. Davanjem povratnih informacija i/ili otpremanjem informacija, dokumenata i drugih materijala na SIN, Korisnik je saglasan da se pridržava ovih Uslova, kao i drugih uslova i/ili politika koje regulišu korišćenje SIN-a.

Pružajući informacije i dokumentaciju SEECAP-u, Korisnik daje SEECAP-u neopozivu dozvolu za korišćenje tih podataka u nameravane svrhe.

Korisnik može biti kontaktiran u vezi sa promotivnim mogućnostima, marketingom, informacijama o nekretninama koje bi mogle biti od interesa za Korisnika i drugim srodnim informacijama i/ili obaveštenjima. Ako Korisnik želi da odustane od bilo kakvih marketinških i/ili promotivnih kontakata, molimo pogledajte našu Politiku privatnosti.

INTELEKTUALNA SVOJINA

Osim ako nije drugačije navedeno, sve informacije, izgled, oznake, slike, ikone, grafike, slogani i drugi materijali koji se nalaze na ovom web sajtu, kao i osnovni softver za SIN su zaštićeni autorskim pravima, licenciranim i/ili na drugi način zaštićena prava intelektualne svojine. Korišćenjem SIN-a, Korisnik je saglasan da se pridržava svih i svih zaštite autorskih prava i intelektualne svojine. Štaviše, Korisnik obećava da neće koristiti SEECAP logo, autorska prava ili druge informacije na način koji bi stvorio utisak da Korisnik poseduje, ima pravo na licencu ili je na bilo koji način povezan sa intelektualnom svojinom u vlasništvu SEECAP-a. Svi podaci i informacije koje Korisnik dobije od SIN-a namenjeni su isključivo za ličnu upotrebu Korisnika i neće se distribuirati ili na drugi način koristiti u bilo koju drugu svrhu.

POLITIKA PRIVATNOSTI

Brinemo o vašoj privatnosti kao posetioca i korisnika SIN-a. Molimo Vas pregledajte našu Politiku privatnosti.