Projektno finansiranje

Naš pristup finansiranju nekretnina

Pristup jeftinim finansijskim sredstvima radi zatvaranja finansijske konstrukcije je najčešći zahtev koji mi dobijamo kako za izgradnju poslovnih tako i za izgradnju stambenih objekata. Naš pristup rešavanju ovog problema sastoji se u jasnoj identifikaciji i razumevanju klijentovih potreba kao i analizi nameravane investicije i njegove moguće finansijske strukture, kako bi ostvarili najadekvatniji odnos vlasničkog i dužničkog kapitala za projekat.

Naš pristup nalaženju investicionog ili dužničkog kapitala zasniva se na našem razumevanju optimalnog odnosa između investicionog i dužničkog kapitala potrebnog za zatvaranje finansijske konstrukcije projekta kao i našem pristup odgovarajućoj vrsti kapitala na finansijskom tržištu radi minimiziranja troškove kapitala i optimizacije profitabilnost nameravanog investicionog ulaganja.

Mi nudimo usluge za:

 • Finansiranje izgradnje novog investicionog projekta–stambenog, poslovnog ili turističkog
 • Refinansiranje postojećeg projekta ili reprogramiranje postojećih dugova sa ili bez dodatne dokapitalizacije projekta od strane novih investitora
 • Finansiranje kupovine nekretnina u izgradnji radi njihove dogradnje
 • Finansiranje kupovine gotovih objekata u cilju njihove buduće komercijalne eksploatacije (radi iznajmljivanja itd)
 • Kupovina građevinskih parcela za buduću investicionu izgradnju ili u spekulativne svrhe

SEECAP ima kontakte sa većim brojem domaćih ili međunarodnih banaka i finansijskih investitora kao što su to investicioni, mezzanine i privatni fondovi, penzioni fondovi, osiguravajuća društva, privatni investitori kao i drugi nebankarski izvori finansija. U aranžiranju finansija mi kombinujemo naša iskustva sa tržišta kapitala i znanja u oblasti nekretnina.

Real estate finance

Projektno finansiranje

Projektno finansiranje je investiciona izgradnja objekata namenjenih daljoj prodaji ili izdavanju. Obično se vrši finansiranjem investicionog projekta koji je u vlasništvu za taj projekat osnovanog namenskog privrednog društva (SPV-special purpose vehicle) gde investitor finansira projekat sa 20-30% njegove predračunske vrednosti u formi investicionog kapitala a komercijalna banka kreditira izgradnju objekta do 80% njegove predračunske vrednosti.

Usluge u projektnom finansiranju

Ukoliko planirate izgradnju investicionog objekta kroz projektno finansiranje mi Vam možemo olakšati i ubrzati ceo proces odobrenja bankarske finansijske podrške nizom usluga koje nudimo:

 • Inicijalnu analizu finansijske konstrukcije i profitabilnosti projekta
 • Potpunu finansijsku analizu projekta
 • Priprema studije isplativosti projekta
 • Priprema finansijskog modela projekta sa analizom novčanih tokova, what if analizom, prelomnom tačkom, dinamikom finansiranja i dinamikom i načinom otplate kredita i drugim analizama koji se koriste za investicionu izgradnju građevinskih projekata
 • Procena vrednosti projekta
 • Analiza kredita u kontekstu drugih kreditnih zaduženja klijenta za druge investicione projekte u cilju izbegavanja generalne nelikvidnosti i blokiranja računa zbog dugovanja na drugim projektima (cross default)
 • Priprema zahteva za kreditiranje zajedno sa studijom isplativosti, finansijskim modelima, sredstvima obezbeđenja i drugom potrebnom dokumentacijom koji će ne samo da ima pozitivan ishod na odobrenje kredita nego i na cenu kredita (visinu kamatne stope) i druge uslove kreditiranja
 • Pronalaženje lokalnih ili međunarodnih ko-investitora ili ko-finansijera
 • Strukturiranje zajedničkih ulaganja (joint ventures) i zajedničkih poduhvata
 • Prezentacije projekta bankama, dodatna korespondencija sa njima,
 • Analiza i poređenje dobijenih ponuda, pregovori i zaključenje ugovora o finansiranju
 • Kod stambenih objekata, obezbeđenje kreditiranja kupovine stanova od strane komercijalne banke
 • Obezbeđenje bankarskih garancija koje investitor može ponuditi kupcima stanova u izgradnji za unapred uzete uplate ili za druge vrste garancija (za kvalitet, rok izgradnje itd)
 • Dodatno finansiranje dokapitalizacijom projekta/namenskog preduzeća/SPV ili korišćenjem finansijskog instrumenta mezzanine, i drugih nebankarskih izvora finansiranja, ukoliko je potrebno
 • Finansijski menadžment investicionog projekta

Refinansiranje kredita i investicionih projekata

Generalno, postoje 2 vrste situacija u kojima se može vršiti refinansiranje kredita ili projekta:

 • nekretnine u izgradnji od strane profesionalnih investitora koje usled nedostatka obrtnih sredstava (što je posledica preinvestiranja, neadekvatnog finansijskog planiranja, izmenjenih okolnosti prodaje, izmenjenih uslova bankarskog finansiranja u uslovima svetske ekonomske krize itd) ne mogu biti završene bez refinansiranja ili dodatnog investicionog kapitala/dokapitalizacije projekta ili preduzeća koje gradi projekat radi završetka i prodaje proizvedenih jedinica na tržištu ili
 • nekretnine u izgradnji od strane spekulativnih investitora koji se bave nekim drugim osnovnim delatnostima (trgovina, industrijska proizvodnja itd) a koji su se u oblast investicione izgradnje stambenih objekata upustili iz spekulativnih razloga očekujući veću zaradu u ovoj oblasti nego u svojoj osnovnoj delatnost a koji sada, zbog promenjenih uslova poslovanja ne mogu da završe započetu investicionu izgradnju bez refinansiranja kredita ili projekta zbog čega je verovatno ugrožena i likvidnost osnovnog poslovanja.

U cilju uspešnog refinansiranja investicionog projekta bitno je utvrditi koji finansijskih instrumenti su najadekvatniji za refinansiranje kako bi se uspešno zatvorila finansijska konstrukcija do kompletiranja i projekta i njegove komercijalizacije (prodaje, iznajmljivanja itd). To se postiže sveobuhvatnom analizom projekta, projekcijom novčanih tokova do njegove komercijalizacije, utvrđivanjem njegove optimalne strukture kapitala pa tek onda selekcijom finansijskih instrumenata koje bi trebalo primeniti kao što su

 • reprogramiranje duga,
 • refinansiranje sa i bez smanjenja visine glavnice,
 • dokapitalizacija,
 • prodaja ili iznajmljivanje unapred,
 • izdavanje preferencijalnih akcija,
 • izdavanja obveznica,
 • prodaja i povratni lizing (sell&leaseback)
 • mezzanine finansiranje
 • finansiranje od strane fondova za prezadužena prezadužene projekta (real estate distressed funds)
 • i druge mere.

Najčešće reprogram finansijskih obaveza nije dovoljna mera jer se lako može svesti na odlaganje stečaja za neko vreme, do sledeće prve krizne situacije. Formula za uspeh najčešće je kombinacija mera koje vode do zatvaranja finansijske konstrukcije projekta za njegov završetak i vraćanje na model normalnog finansiranja i izgradnje.

Nudimo široku lepezu usluga u oblasti refinansiranja investicionih projekata investicionim, dužničkim ili hibridnim kapitalom. Naša konsultantska usluga uključuje izradu neophodnih analiza za refinansiranje projekta, izrada programa restrukturiranja, priprema finansijskog model projekcija otplate finansijskih obaveza nakon refinansiranje, identifikacija i kontaktiranje adekvatnih izvora finansiranja, prezentacije i pregovori sa njima i druga potrebna podrška klijentu do uspešnog okončanja projekta refinansiranja.

We advise and arrange financing for To international developers or financial investors coming to the local property market we offer