Prodaja i kupovina nekretnina

Zbog naših razgranatih kontakata sa privatnim ili investicionim investitorima (investicioni fondovi ili strateški investitori) mi preuzimamo prodaju značajnije imovinske mase kao što su:

 • Prodaja i kupovina poslovnih objekata
 • Kupovina i prodaja hotela i drugih ugostiteljskih objekata
 • Kupovina i prodaja logističkih i distributivnih centara
 • Kupovina i prodaja proizvodnih i drugih industrijskih postrojenja i pogona
 • Kupovina i prodaja nekretnina u izgradnji
 • Kupovina i prodaja građevinskih parcela i poljoprivrednog zemljišta
 • Nekretnine koje vlasnicima ne donose prihode a koje su oni pribavili u procesu privatizacije ili na neki sličan način i koje žele da prodaju
 • Nekretnine korištene kao sredstvo obezbeđenja za bankarske kredite (usluga za banke)
 • Bankarskih potraživanja/dugovi (usluga za banke)
Real estate sale and purchase

Prilikom prodaja imovine poslujemo u skladu sa Zakonom o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti.

Svaka prodaja značajne imovinske mase zahteva originalan pristup jer nijedna nepokretnost nije ista sa nekom drugom. Prilikom prodaje investicionih nekretnina (građevinski objekti, lokacije itd) SEECAP kombinuje znanja i iskustva iz projektnog finansiranja i korporativnog finansiranja. Zbog toga je naš pristup prodaji građevinskih objekata i lokacija drugačiji od drugih konsultantskih kuća. Kombinacijom gore navedenih znanja i iskustava kreiramo prodajnu dokumentaciju u kojoj „prodajemo“ viziju budućeg projekta koji će se nalaziti na određenoj građevinskoj parceli a ne samu građevinsku parcelu. Takav pristup dokazano povećava verovatnoću uspešne realizacije projekta. U cilju uspešne prodaje i dobijanja maksimalne cene, po potrebi, preduzimamo sledeće mere:

 • Vršimo neophodne analize (due dilligence) predmeta prodaje
 • Vršimo procenu vrednosti metodom kapitalizacije prihoda, metodom diskontovanih novčanih tokova, komparativnom ili nekom drugom metodom koja se koristi za određeni tim nepokretnosti
 • Pripremamo prodajne brošure kao inicijalnog marketinškog materijala za investitore na način uobičajen u ovakvoj vrsti prodaje
 • Pripremamo due diligence materijale za investitore uključujući i sobu sa podacima (Data Room)
 • Selektujemo potencijalne kupce i u direktnim kontaktima nudimo predmet prodaje
 • Prodajnu brošure dostavljamo i korespondentskim kućama u zemlji a naročito u inostranstvu (za veće projekte prodajna brošura se radi i na engleskom jeziku za međunarodno tržište)
 • Vršimo kompletno savetovanje prodavca sve do uspešne prodaje

Našu trenutnu ponudu nekretnina možete da vidite ovde.

Real estate sale and purchase