Odricanje od odgovornosti

Dobrodošli na SEECAP Konsalting doo („SEECAP“) web sajt za ulaganje u ili prodaju investicionih nekretnina („web sajt“). Ovaj web sajt je u vlasništvu i njime upravlja SEECAP. Posetioci ovog web sajta prihvataju dole definisane uslove njegovog korišćenja, pa ih pažljivo pročitajte pre nego što nastavite sa korišćenjem sajta.

Sve informacije na ovom web sajtu date su prezentovane u dobroj nameri i rukovodstvo SEECAP-a veruje u njihovu tačnost u momentu njihovog objavljivanja. Informacije koje su ovde date su samo u informativne svrhe. Ne postoji nikakva potvrda ili garancija u pogledu tačnosti ili potpunosti bilo koje informacije sadržane ovde, uključujući, bez ograničenja, bilo koju informaciju u vezi sa stanjem bilo koje ponuđene nekretnine.

Sve slike postavljeni na veb-stranici su samo u informativne svrhe i možda ne predstavljaju trenutno stanje bilo koje ponuđene nekretnine ili stanje nekretnine u trenutku prodaje. Postavljanje slika na veb stranicu ne predstavlja garanciju da će bilo koja nekretnina predstavljena na slikama biti u istom stanju u momentu kupovine ili njenog preuzimanja u državinu.

Podstičemo vas da sprovedete sopstvenu analizu i istražite sva pitanja u vezi sa nekretninom koju razmatrate da kupite ili u da uložite. Preporučuje se da tražite nezavisan savet, uključujući pravni savet, kako biste izvršili neophodne analize i da uložite napore u dobroj veri u utvrđivanje da je sadržaj svih informacija koje ste dobili tačan.

Informacije o našim uslugama su date u najboljoj nameri da se široka javnost obavesti o vrsti i kvalitetu usluga koje klijenti ili budući klijenti mogu da očekuju od nas. Sva saopštenja, vesti ili članci su dati informacije radi i moraju se tako tretirati.

Osim ako nije drugačije navedeno, nijedna informacija dobijena sa ovog web sajta ne može se menjati, kopirati, prikazivati, izvoditi, reprodukovati, ponovo objavljivati, postavljati, prenositi ili distribuirati na bilo koji način, bez prethodne pismene dozvole SEECAP-a, osim što korisnik može da štampa ili preuzmite jednu kopiju materijala samo za ličnu nekomercijalnu upotrebu korisnika, pod uslovom da korisnik zadrži netaknuta sva prateća obaveštenja o autorskim pravima i drugim vlasničkim napomenama.

SEECAP može s vremena na vreme promeniti odredbe i uslove i odricanje odgovornosti. Korišćenjem ovog web sajta, korisnici prihvataju da se obavezuju trenutnim uslovima i odredbama njegovog korišćenja i odricanja od odgovornosti i stoga bi trebalo da ih proveravaju ove odredbe svaki put kada posete ovaj web sajt.